Itineraris específics per al desenvolupament d'equips

Els equips generen una identitat pròpia, uns valors de grup, una manera d’interrelació i de comunicació. Per a nosaltres aquests quatre àmbits són molt importants per al bon funcionament de l’equip, doncs en el fons l’equip són les persones que el conformen i la manera com s’integra aquest sistema.

Els programes d’acompanyament d’equips es dissenyen a mida en funció de les necessitats i objectius a assolir.

La nostra metodologia de treball és:

Amb aquesta base i partir del diagnòstic previ es fixen les necessitats i els objectius a assolir. Es determinen quins són els factors que intervenen, per a determinar el tipus d’actuació que millor s’adapti a aquest escenari. Dissenyem l’itinerari a realitzar tenint en compte les persones, el punt de partida, la transformació a realitzar, i n’adeqüem les eines per a un encaix idoni.

Disposem de diferents eines per a cobrir un ampli ventall d’actuacions per a cada situació particular (Coaching, Sistèmica, Dinàmiques de grup, Formacions, Tutoratge, Lego Serious Play…)

Per garantir la sostenibilitat i perdurabilitat de les accions realitzades, seguim la seva evolució i facilitem l’adquisició dels recursos per a què  el propi equip desenvolupi les accions de reforç necessàries de forma autònoma

Vols millorar el rendiment del teu equip? Compta amb nosaltres!

“…descobrir què vols, explorar les possibilitatspotenciar les teves capacitats i moure’t per aconseguir-ho”

×