Dinàmiques a mida amb METODOLOGÍA LEGO® SERIOUS PLAY®

Lego® Serious Play® És una tècnica innovadora que permet resoldre problemes complexos de forma col·laborativa. A través de la construcció amb peces Lego es facilita i millora el pensament creatiu, el desenvolupament d’idees, la comunicació, l’estratègia i l’anàlisi i resolució de problemes en equips de treball i persones en general (a través del joc i fent servir les mans neixen idees que no sorgirien únicament pensant)

El mètode Lego® Serios Play® permet el 100% de participació i compromís, tothom disposa d’un espai per a explicar i compartir. Es treballa a través de la metàfora pel que la resta de participants poden veure i entendre millor la perspectiva de cadascun dels seus companys. Alhora, al projectar en la construcció molt més del que a nivell lingüístic-cognitiu acostumem a expressar, afloren aprenentatges i es fan descobriments que d’altra manera romandrien ocults

Per aconseguir les respostes i solucions accionables als reptes que es plantegen, i en un temps considerablement menor al que s’hauria de destinar en reunions o programes tradicionals

Exemples de tallers que realitzem

Construcció/Cohesió Equips
Metodologia LSP

Objectiu del Taller

Reflexionar sobre el propi lloc de treball i sobre el grup

Identitat de l’equip: Construir com volem que sigui l’equip, quina ha de ser l’essència i què s’ha de treballar per aconseguir-ho

DEFINICIÓ PROPOSTA VALOR EMPRESA
Combinat amb Design Thinking
Objectiu del taller

 • Identificar els atributs rellevants de la Proposta de Valor
 • Dissenyar de la proposta
 • Identificar el nivell d’impacte de la proposta de valor en l’experiència de client
 • Simulació d’impactes en agents externs
APRÈN A USAR LEGO
Per a coachs i Terapeutes

Objectiu del taller

Experimentar el mètode i descobrir-ne el potencial

Aprendre a incorporar el LEGO® com a eina efectiva en les teves sessions (perquè, com, quan i per a què aplicar-la)

Descobriment del potencial
Per adolescents que han de triar

Objectiu del Taller

 • Autoconeixement sobre les pròpies habilitats
 • Guanyar en autoconfiança sobre les seves capacitats
 • Reflexionar sobre les possibilitats d’aplicació en el món professional
 • Auto-lideratge: Connexió, responsabilitat i motivació pel projecte vital
COMUNICACIÓ FAMILIAR
Per a families

Objectiu del taller

 • Millorar la comunicació amb els fills
 • Descobrir i entendre els punt de vista de cadascú
 • Conèixer què és el realment important per a ambdós
 • Construir conjuntament el futur que voleu compartir
Vols un taller diferent per assolir els teus propis objectius? Envia’ns una petició i et farem el disseny i pressupost personalitzat!

Vols aprofundir més?

Tècnica desenvolupada per Kjeld Kirk Kristiansen (a càrrec de l’empresa LEGO) , conjuntament amb els professors de IMD de Lausanne Johan Roos i Bart Victor, amb la incorporació posterior de Robert Rasmussen

Les idees fonamentals sobre organitzacions i lideratge en què es basa són:

 • Els líders no tenen totes les respostes
 • En la naturalesa del ser humà hi ha el desig de contribuir i pertànyer a quelcom més gran
 • Un projecte és més sostenible quan tots els membres de l’equip han fet la seva contribució i han donat la seva opinió
 • Amb freqüència es desaprofiten les habilitats i coneixements que hi ha en l’equip
 • El nostre mon és complex i adaptatiu

És una tècnica innovadora que permet resoldre problemes complexos de forma col·laborativa. A través de la construcció amb peces Lego es facilita i millora el pensament creatiu, el desenvolupament d’idees, la comunicació, l’estratègia i l’anàlisi i resolució de problemes en equips de treball i persones en general

És EXPERIMENTAR i APRENDRE jugant de forma seriosa:

 • Usant la representació d’un concepte abstracte amb un material concret
 • Entenent des d’una altra perspectiva com pensem sobre un tema determinat
 • Parlant amb un altre llenguatge (3D)
 • Aprofitant tot el poder de la metàfora

Les 4 estapes que estableixen la base del mètode són:

La construcció d’un model serveix de base per a la discussió grupal, l’intercanvi, la gestió compartida del coneixement, l’anàlisi profund, la resolució de problemes i la presa de decisions

La connexió mans i cervell:

 

Existeixen moltes connexions neuronals implicades en les mans (estan connectades amb el 70-80% de les cèl·lules cerebrals)

El nostre cervell té limitacions sobre la quantitat d’informació que pot gestionar de manera conscient (la memòria de treball).

Quan utilitzem les mans en el procés d’aprendre es produeix a més un procés emocional, que facilita la memorització i una major comprensió

Pensar modelant amb les mans i construint el relat del model dóna pas a la generació d’idees, la inspiració i la imaginació. Quan ho fem hi ha més activitat neuronal i un major flux sanguini en les zones crítiques del cervell

×