Sessió individual de testeig de Valors

Imatge: Genís Carreras (values:58 ideas we live by) http://studiocarreras.com/

La sessió de valors és una única sessió d’un màxim de 2 hores per a descobrir els propis valors fonamentals i reflexionar sobre què signifiquen per a un mateix

Block 1
Block_1
Block_2
Block_3
Block_4
Block_5
Block_6
Block_7
Block_8

Infografia Valors

Què s’aconsegueix amb aquesta sessió?

Descobrir els valors fonamentals

Trobar el  punt de partida propi, saber on ens trobem i què està operant en el moment present.

Diferenciar el que per a nosaltres és necessari d’allò que ens agradaria tenir o creiem que hem de complir

Posar en ordre

Tenir la relació dels nostres valors, prioritzats i els significats associats a cadascun d’ells

L’ordre segons la importància que atorguem a cada un és tant important per a comprendre què opera primer com per saber quines creences hi tenim associades

Comprensió i context

Ens ajuda a prendre consciència sobre nosaltres mateixos, a entendre’ns millor, i ens prepara per afrontar els possibles conflictes vinculats als nostres valors

Amb el descobriment dels nostres valors i el seu significat es comprenen i es doten de sentit reaccions que tenim davant de situacions i persones concretes, actuals o passades

Perquè un treball de valors fonamentals?

El cervell funciona a diferents nivells de pensament. Gregory Bateson va ressaltar la importància d’aquests nivells de pensament indicant que en processos d’aprenentatge, canvi i comunicació hi ha unes jerarquies naturals. Aquestes jerarquies es poden estructurar en els següents nivells neurològics (Dilts), on la funció de cada nivell és organitzar la informació dels nivells inferiors. Així doncs, un canvi en un nivell implicarà que es produeixin canvis en els nivells inferiors que tingui:

 

 

 

El treball des dels valors propicia d’aquesta manera canvis generatius, relacionats amb l’adquisició de noves conductes i capacitats vinculades a allò que creiem o que ens motiva, és a dir, a les nostres creences i valors. D’altra banda les modificacions relacionades únicament amb la conducta / comportament o l’entorn representen canvis pal·liatius i no permanents

És important conèixer els valors fonamentals i comprovar la seva alineació amb els objectius que ens proposem, ja que aquests valors són els que generen les capacitats i comportaments i es converteixen en els eixos de referència del viatge, el nostre indicador de direcció, el nostre motor, la nostra motivació, i generen compromís

En resum, una intervenció de major intensitat en nivells superiors alineat als objectius, sense deixar d’incidir per això en la resta dels nivells, representa un treball integral en tot el sistema amb vista a un canvi perdurable i consistent

 Un objectiu no d’acord als nostres valors no serà ecològic per a nosaltres. Quan hi ha incongruència es produeix insatisfacció, malestar, desgast, desinterès, desmotivació, tensió i estrès entre d’altres, arribant inclús a derivar en malaltia, depressió i apatia. Contravenir allò que per a nosaltres és important comporta un cost excessiu de posar en pràctica accions, dificultat d’avanç i malestar (físic o emocional)

Les nostres accions, comportaments i objectius han d’estar en concordança amb allò que és important per nosaltres i que ens proporciona motivació i compromís. És necessari treballar la congruència amb els valors perquè facilita el trànsit cap a l’objectiu, el dota de direcció, sentit i significat, és entendre el “per a què” faig el que faig.

La congruència amb els valors és clau, no només per aconseguir els resultats sinó per a gaudir del camí

En què consisteix?

El test de valors és un mètode propi, nascut de la necessitat de destriar els valors que ens condicionen d’aquells que creiem tenir o creiem que hem de tenir. Per aconseguir la diferenciació i priorització s’aplica un test miostàtic.

 

Hi ha algun pre-requisit per a fer el test?

 No hi ha cap requisit específic per a poder realitzar el test, si bé en alguns casos cal validar que la persona està preparada i disposada per a fer aquest exercici. Com diu la dita: “abans de fer la pregunta cal estar preparat per acceptar qualsevol resposta”

Vols aprofundir més?

×