Sol·licitud informació de tallers predefinits amb LEGO® SERIOUS PLAY®

Taller/s en el/s que esteu interessats(obligatori):

Tipus d'organització on es vol fer el taller (obligatori):

On voleu realitzar el taller? (obligatori):

Comentaris addicionals o preguntes que vulgueu fer-nos:

×